Kongruensräkning

I det här kapitlet kommer vi att studera vad kongruens innebär och hur kongruensräkning går till.