Talföljder och bevisteknik

I kapitlet om talföljder och bevisteknik fördjupar vi oss i talföljder och visar hur vi med hjälp av bevistekniker så som induktionsbevis kan bevisa påståenden som gäller talföljder och summor. Vi introducerar även begreppet rekursion och hur vi med rekursiva formler kan ange värdet på element i vissa talföljder.