Talföljder och bevisteknik

I kapitlet om talföljder och induktionsbevis fördjupar vi oss i talföljder och visar hur vi med hjälp av induktionsbevis kan bevisa påståenden som gäller talföljder och summor. Vi introducerar även talbaser och hur vi kan representera tal på olika sätt och begreppet rekursion och hur vi med rekursiva formler kan ange värdet på element i vissa talföljder.