Addition

Addition handlar om plus, att lägga ihop, att addera. Om du har 12 pennor och din kompis har 7 pennor, har ni tillsammans

12+7=19pennor12 + 7 = 19\: pennor

För att addera större tal är det bra att dela upp dem i hundratal, tiotal och ental.


Vad blir 234 + 141?

234+141=200+30+4+100+40+1{\color{red} {234}} + {\color{Blue} {141}} = {\color{Red} {200 + 30 + 4}} + {\color{Blue} {100 + 40 + 1}}

Lägg ihop hundratalen för sig, tiotalen för sig och entalen för sig.

200+100=300200 + 100 = 300

30+40=7030 + 40 = 70

4+1=54 + 1 = 5

Totalt blir det:

300+70+5=375300 + 70 + 5 = 375

Svar: 375


Johan har varit på semester i åtta dagar.

Han ska vara borta i fyra dagar till. Hur länge blir han borta sammanlagt?

Johan är borta i 8 dagar och sedan 4 dagar till. Sammanlagt blir det

8+4=12dagar8 + 4 = 12\: dagar

Svar: 12 dagar


Clara har 22 kronor och får idag 15 kronor av sin mamma.

Hur mycket pengar har hon då?

Clara lägger ihop sina 22 kronor med sina nya 15 kronor.

22+15=20+2+10+5=30+7=3722 + 15 = 20 + 2 + 10 + 5 = 30 + 7 = 37

Svar: 37 kronor


Videolektion

Vi räknar ut hur mycket Lukas pappa ska betala för fika med hjälp av addition och multiplikation.

Har du en fråga du vill ställa om Addition? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk