Tid & datum

I det här kapitlet lär vi oss hur klockan fungerar och hur vi kan läsa av hur mycket klockan är.