Subtraktion

Subtraktion handlar om minus. Att dra bort. Om du har 14 godisar och du ger bort 5 till din kompis så har du kvar

$$14-5=9\,godisar$$

För att subtrahera större tal är det bra att dela upp dem i hundratal, tiotal och ental.


Räkna ut 875 - 362

Börja med att ta bort hundratalen:

$$875 - 300 = 575$$

Sedan tar du bort tiotalen:

$$575 - 60 = 515$$

Sist tar du bort entalen:

$$515 - 2 = 513$$

Svar: 513


David har 80 kronor. Han handlar smör för 15 kronor och mjölk för 12 kronor. Hur mycket har han kvar?

Med sina 80 kronor handlar David först smör för 15 kronor. Kvar blir:

$$80 - 15 = 65\: kr$$

Med sina 65 kronor handlar David sedan mjölk för 12 kronor. Kvar blir:

$$65 - 12 = 53\: kr$$

Svar: 53 kronor


En låda böcker väger 50 kilogram, en annan är 11 kilogram lättare. Hur mycket väger den? Hur mycket väger de tillsammans?

Om den andra lådan är lättare så väger den alltså

$$50 - 11 = 40 - 1 = 39\: kg$$

Tillsammans väger båda:

$$50 + 39 = 89\: kg$$

Svar: Den andra lådan väger 39 kg. Tillsammans väger de 89 kg.


Videolektion

Vi räknar ut skillnaden mellan Alices två simturer med hjälp av subtraktion.

Har du en fråga du vill ställa om Subtraktion? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk