Upprepning och repetition

I det här kapitlet kommer vi lära oss om "loopar", där program kan gå tillbaka, upprepa, och fortsätta lära sig. Det är en av de viktigaste pusselbitarna i programmering!

I en bil sitter många datorer, bland annat en som visar hastigheten på instrumentbrädan. Men den kan inte bara göra det en gång, den måste om och om igen kolla hur snabbt hjulen rör sig, räkna ut vad det betyder för hastighet, och visa det. Och den ska inte sluta förrän bilen stängs av. Det enda sättet att göra det på är med en loop.

När du tittar på video på YouTube är det inte en stillbild, utan flera bilder efter varandra, upp till 60 olika per sekund. Dessa tas emot över internet och ritas upp en i taget i en loop. En del av loopen är också att vänta några extra millisekunder (tusendelar av sekunder, en lång tid i datorns värld) så att bilderna kommer i rätt takt. Annars skulle videon bli snabbspolad.