Listor

Våra variabler hittills har bara haft ett enda värde, till exempel:

ålder = 25
längd = 1.78
hälsning = "Välkommen hit, välkommen hem"

Fast vänta nu, variabeln hälsning innehåller egentligen inte bara en grej. Det är en text som består av 4 ord (28 bokstäver/tecken) i en rad.

Kan vi på samma sätt som med ord och bokstäver också spara flera tal i samma variabel? Ja!

Listor

I Python kan vi samla flera bitar information i en så kallad lista. I andra programmeringsspråk pratar man också om "array".
Vi skriver en lista inom hakparenteser, [ och ] och varje tal separeras av kommatecken.

mina_favorittal = [3, 17, 29, 43]

Vi kan också skapa en lista som bara innehåller ett tal

kort_lista = [3]

Eller till och med en tom lista

tom_lista = []

Detta är faktiskt användbart, men mer om det i nästa avsnitt. Först ska vi se vad vi kan göra med listor.

Räkna med listor

Med en lista kan vi sammanställa data som hör ihop. Här är ett exempel: Tänk dig att vi driver ett café och har en lista över hur mycket pengar vi tjänat in varje dag under en vecka.

vinst = [365, 123, 999, 100, 243, 12, 155]

Vi vill veta hur mycket vi tjänade på den bästa och sämsta dagen. För det finns inbyggda funktioner som heter min och max, som vi kan använda med listor.

print(min(vinst))
print(max(vinst))

Hur många dagar har caféet varit öppet?

Det är som att fråga hur många nummer som finns i listan, eller hur "lång" listan är. För det kan vi använda funktionen len (förkortning av length):

print(len(vinst))

Vad tjänade vi under veckan?

Det är summan av alla tal i listan. För det finns funktionen sum:

print(sum(vinst))

Genomsnitt

Vad var genomsnittsinkomsten per dag under veckan?
Det vet vi också från matematiken:

Genomsnittet är summan av alla tal dividerat med antalet tal. Nu när vi vet att funktionerna sum och len, kan vi kombinera dem:

Några av dessa funktioner fungerar också på strängar. Till exempel:

namn = input("Vad heter du? ")
antal = len(namn)
print(f"Såhär många bokstäver består ditt namn av: {antal}")

Listor är en av de viktigaste verktygen för att sammanställa data som hör ihop. Vi kan också lägga till och ta bort från listor. Det ska vi använda i nästa avsnitt.

Har du en fråga du vill ställa om Listor? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk

I den här videon tittar vi på hur vi kan slumpa fram en färg, trots att det inte är en siffra, med hjälp av listor.

  • Variabel: En plats i datorns minne där vi kan spara något, kanske en bit text, ett namn, eller ett tal som 53.
  • Lista: En lista är en samling av data som kommer i någon ordning.
  • Array: Listor kallas ibland också “array” i andra programmeringsspråk, men i Python har vi bara listor.
  • Funktion: Små återanvändbara delar av kod, till exempel input, print, mix, max, len och sum. Dessa kallas också metoder.