Addition

Addition handlar om plus, att lägga ihop, att addera. Om du har 12 pennor och din kompis har 7 pennor, har ni tillsammans:

$$12+7=19\: pennor $$

$$term\, +\, term\,=\,summa$$

Vi ska tala om två olika sätt att räkna addition, räkna i flera steg och räkna med uppställning. Oavsett vilken metod du väljer blir svaret detsamma.

Att räkna i flera steg

Vad blir 234 + 141?

$${\color{Red} {234}} + {\color{Blue} {141}} = {\color{Red} {200 + 30 + 4}} + {\color{Blue} {100 + 40 + 1}}$$

Lägg ihop hundratalen för sig, tiotalen för sig och entalen för sig.

$$200 + 100 = 300$$

$$ 30 + 40 = 70$$

$$4 + 1 = 5$$

Totalt blir det:

$$300 + 70 + 5 = 375$$

Svar: 375

Att räkna med uppställning

Vad blir 358 + 145?

Vi ställer upp uträkningen på följande vis:

Börja med entalen. 8 + 5 = 13. Entalssiffran (3) skriver du under och tiotalssiffran (1) skriver du ovanför, till vänster.

Fortsätt med tiotalen och glöm inte minnessiffran. 1 + 5 + 4 = 10. Entalssiffran (0) hamnar under, och tiotalssiffran (1) ovanför till vänster.

Hundratalen räknas 1 + 3 + 1 = 5.

Svar: Summan är 503


Har du en fråga du vill ställa om Addition? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk