Multiplikation

Multiplikation är upprepad addition.

Exempel: Hur mycket måste du betala för 7 godisar om de kostar 4 kronor styck?

$$7\cdot 4 = 28$$


Vad blir 4 \(\cdot\) 5 \(\cdot\) 3?

Börja med den första multiplikationen:

$$4\cdot 5 = 20$$

Sedan räknar du

$$20\cdot 3 = 60$$

Du kan också börja med

$$5\cdot 3=15$$

och sedan räkna

$$4\cdot 15=60$$

Svaret är detsamma oavsett ordningen.

Svar: 60


Multiplikation med 10, 100 och 1000

Det är enkelt att räkna ut 5 \(\cdot\) 50. Tänk såhär:

Eftersom 50 = 5 \(\cdot\) 10 kan vi skriva uppgiften som:

$$5\cdot 50 = 5\cdot 5\cdot 10$$

Räkna först ut 5 \(\cdot\) 5. Det är 25. Sedan är det bara att lägga till nollan från 10:

$$25\cdot 10 = 250$$


Räkna ut 7 \(\cdot\) 800

Vi är duktiga på multiplikationstabellen och vet att

$$7\cdot 8=56$$

Lägg sedan till de två nollorna som är kvar:

$$7\cdot 800 = 56\cdot 100 = 5600$$

Svar: 7 \(\cdot\) 800 = 5600


Multiplikation i flera steg

När större tal ska multipliceras som inte slutar på noll kan du räkna i flera steg.


Räkna ut 3 \(\cdot\) 52

Skriv talet 52 i sitt utvecklad form så här: 

52 = 50 + 2

Multiplicera först med tiotalet:

$$3\cdot 50 = 3\cdot 5\cdot 10 = 15\cdot 10 = 150$$

Multiplicera sedan med entalet:

$$3\cdot 2=6$$

Lägg ihop svaren:

$$150 + 6 = 156$$

Svar: 3 \(\cdot\) 52 = 156


Räkna ut 6 \(\cdot\) 23,1

Multiplicera först med tiotalet:

$$6\cdot 20 = 6\cdot 2\cdot 10 = 12\cdot 10 = 120$$

Multiplicera sedan med entalet:

$$6\cdot 3=18$$

Avsluta med tiondelen:

$$6\cdot 0,1 = 0,6$$

Lägg ihop svaren:

$$120 + 18 + 0,6 = 138,6$$

Svar: \(\cdot\) 23,1 = 138,6


Räkna ut 9 \(\cdot\) 12,4

Multiplicera först med tiotalet:

$$9\cdot 10 = 90$$

Multiplicera sedan med entalet:

$$9\cdot 2=18$$

Avsluta med tiondelen:

$$9\cdot 0,4 = 3,6$$

Lägg ihop svaren:

$$90 + 18 + 3,6 = 111,6$$

Svar: \(\cdot\) 12,4 = 111,6

  • Notera att antal decimaler i sista svaret ska alltid vara summan av antal decimaler i faktorerna.

Multiplikation med uppställning

Precis som addition och subtraktion kan du även räkna multiplikation med uppställning. Det är oftast lättare när stora tal är inblandade. Men det gäller att ha koll på multiplikationstabellen!


Om du ska räkna ut 213 \(\cdot\) 4 gör du såhär

Skriv faktorn med flest siffror överst.

Börja med att multiplicera entalen. 3 \(\cdot\) 4 = 12. Entalssiffran 2 skriver du under. Tiotalssiffran 1 blir en minnessiffra.

Fortsätt med tiotalen. 4 \(\cdot\) 1 = 4. 4 plus minnessiffran 1 ger 5 tiotal. Tiotalssiffran 5 skriver du under. Nu kan du stryka minnessiffran.

Avsluta med hundratalen. 4 \(\cdot\) 2 = 8 som du skriver under.

Svar: 852


Räkna ut 9 \(\cdot\) 12,4 med uppställning

Börja med att multiplicera tiondelen. 4*9=36. Behåll 3 som minnessiffra. Skriv ner decimalkommat och glöm inte att antalet decimaler i sista svaret ska vara summan av antalet decimaler i faktorerna.

Multiplicera sedan entalet 2 med 9. 2*9=18. Glöm inte minnessiffran! 18+3=21. Behåll nu 2 som minnessiffra.

Till sist 1*9=9. Glöm inte minnessiffran! 9+2=11.

Svar: 111,6


Videolektion

Exempel på multiplikation med decimaltal.

Har du en fråga du vill ställa om Multiplikation? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk