Subtraktion med decimaltal

Att subtrahera decimaltal fungerar precis lika bra som att subtrahera naturliga tal. Vi visar både subtraktion i flera steg och subtraktion med uppställning:

Subtraktion i flera steg

Räkna ut 987,65 - 432,1.

Dela upp talen:

$$987,65 = 900 + 80 + 7 + 0,6 + 0,05$$

$$432,1 = 400 + 30 + 2 + 0,1$$

Räkna först hundratal, sedan tiotal, och så vidare:

$$900-400 = 500$$

$$80-30 = 50$$

$$7-2 = 5$$

$$0,6-0,1 = 0,5$$

$$0,05-0=0,05$$

Sedan adderar vi ihop allt:

$$500+50+5+0,5+0,05=555,55$$

Svar: 555,55

Subtraktion med uppställning

Omkretsen av en triangel är 17,2 cm. Två av sidorna är tillsammans 14,3 cm. Hur lång är den tredje sidan?

Eftersom 2 är mindre 3 finns det inte tillräckligt många tiondelar. Vi måste låna från entalen.
12 - 3 = 9.

6 ental finns kvar. 6 - 4 = 2.

Alla tiotal försvinner.

Svar: 
2,9 cm

Videolektion

Exempel på subtraktion med decimaltal.

Har du en fråga du vill ställa om Subtraktion med decimaltal? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se