Addition med decimaltal

Att addera decimaltal fungerar precis lika bra som att addera naturliga tal. Vi visar både addition i flera steg och addition med uppställning:

Addition i flera steg

Räkna ut 10,36 + 22,7

$$10,36 = 10 + 0,3 + 0,06$$

$$22,7 = 20 + 2 + 0,7$$

Addera tiotalen för sig:

$$10 + 20 = 30$$

Fortsätt med entalen:

$$0+2=2$$

Tiondelar:

$$0,3 + 0,7 = 1,0$$

Hundradelar:

$$0,06+0,00=0,06$$

Totalt blir det:

$$30 + 2 + 1 + 0,06 = 33,06$$

Svar: 33,06

Addition med uppställning

En morgon visade termometern 12,8 grader. Senare på dagen hade temperaturen stigit med 3,4 grader. Vad visade termometern då?

Börja till höger med tiondelarna. 8 + 4 = 12. Entalet 2 skriver du under och 1 som minnessiffra. Kommat följer med ner.

Sedan räknar du med entalen och minnessiffran: 1 + 2 + 3 = 6
Till sist tiotalet 1.

Svar: 16,2 grader

Videolektion

Exempel på addition med decimaltal.

 

Har du en fråga du vill ställa om Addition med decimaltal? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se