Diagram

Människor tycker om färger och bilder. Därför är det vanligt att redovisa tabeller och information med diagram. Vi ska prata om tre olika typer av diagram: stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Stapeldiagram

I en skolklass har eleverna gjort en tabell över vilken godis som är deras favorit.

Så här ser resultatet ut:

Smak Antal elever
Choklad 12
Lakrits 5
Sött 10
Surt 4

Eleverna visade resultatet av undersökningen i ett stapeldiagram:

Linjediagram

Denna typ av diagram används ofta för att illustrera hur något förändras med tiden.

Linjediagrammet visar hur temperaturen förändrats under en dag i juli.

a) Vilken var temperaturen klockan 11.00?

Klockan 12.00 är temperaturen cirka 14 grader, så klockan 11.00 cirka 13 grader

Svar: ca.13 grader

b) Vilken tid var det varmast?

Svar: Klockan 14.00

c) Vilken tid var det kallast?

Svar: Klockan 3.00

d) Med hur många grader sjönk temperaturen från kl. 13.00 till kl. 17.00?

Från 16 grader till 13 grader.

$$16 - 13 = 3$$

Svar: Temperaturen sjönk med 3 grader

Cirkeldiagram

Denna typ av diagram passar bra för att illustrera hur delar förhåller sig till helheten.

I en skola med 60 elever gjordes en undersökning om vilken av fyra blommor som var deras favorit. Resultatet ser du i cirkeldiagrammet.

a) Hur många elever svarade Blåklocka?

Vi ser att en fjärdedel av eleverna svarade blåklocka, alltså kan vi räkna:

$$\frac{60}{4}=15\: st$$

Svar: 15 st

b) Dubbelt så många svarade Tulpaner som Rosor. Hur många svarade Tulpaner?

Hälften svarade antingen Rosor eller Tulpaner. Hälften är:

$$\frac{60}{2}=30\: personer$$

En tredjedel av dessa svarade rosor. Det är:

$$\frac{30}{3}=10\: personer$$

Dubbelt så många svarade Tulpaner. Antalet elever som svarade tulpaner var alltså:

$$10\cdot 2=20\: personer$$

Svar: 20 personer

Videolektion

 Här ser vi hur ett stapeldiagram är uppbyggt och hur man kan läsa av det.

Här ser vi hur ett linjediagram är uppbyggt och hur man kan läsa av det.

Här ser vi hur ett cirkeldiagram är uppbyggt och hur man kan läsa av det.

Har du en fråga du vill ställa om Diagram? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se