Uppdrag 3

Räkna med barnkonventionen ger en överskådlig introduktion till barnkonventionen genom tre ämnesöverskridande uppdrag i samhällskunskap, geografi och matematik. I det tredje uppdraget får eleverna fördjupa sig i barnkonventionens artikel 6 - rätten till liv, utveckling och överlevnad. Eleverna kommer nu att få blicka ut i världen för att se hur barnadödligheten har förändrats sedan millennieskiftet i ett antal länder på varje kontinent. Har världen blivit bättre eller sämre? Är alla länder på samma kontinent likadana? Det och andra frågor ska vi svara på idag.

Läs lärarhandledningen och skriv ut elevmaterialet här

Koppling till kursplan för årskurs 4-6

Ur kursplanen för samhällskunskap under rubrikerna Individer och gemenskaper, Information och kommunikation och Samhällsresurser och fördelning:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Ur kursplanen för matematik under rubrikerna Taluppfattning och tals användning och Sannolikhet och statistik:

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Ur kursplanen för geografi under rubrikerna Geografins metoder, begrepp och arbetssätt och Miljö, människor och hållbarhetsfrågor:

  • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människor och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
Har du en fråga du vill ställa om Uppdrag 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se