Uppdrag 1

Räkna med barnkonventionen ger en överskådlig introduktion till barnkonventionen genom tre ämnesöverskridande uppdrag i samhällskunskap, geografi och matematik. I det inledande uppdraget får eleverna först testa sina egna kunskaper om barnkonventionen, sedan intervjua en vuxen i sin närhet och till slut sammanställa och analysera resultaten med hjälp av några enkla statistiska metoder.

Läs lärarhandledningen och skriv ut elevmaterialet här.

Koppling till kursplan för årskurs 4-6

Ur kursplanen för matematik under rubrikerna Taluppfattning och tals användning och Sannolikhet och statistik:

  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur dessa kan användas i statistiska undersökningar.
  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelse av sannolikhet vid olika slumpmässiga försök.

Ur kursplanen för samhällskunskap under rubriken Rättigheter och rättsskipning:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Har du en fråga du vill ställa om Uppdrag 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se