Uppdrag 1

Räkna med barnkonventionen ger en överskådlig introduktion till barnkonventionen genom tre ämnesöverskridande uppdrag i samhällskunskap, geografi och matematik. I det inledande uppdraget får eleverna först testa sina egna kunskaper om barnkonventionen, sedan intervjua en vuxen i sin närhet och till slut sammanställa och analysera resultaten med hjälp av några enkla statistiska metoder.

Läs lärarhandledningen och skriv ut elevmaterialet här.

Koppling till kursplan för årskurs 4-6

Ur kursplanen för matematik under rubrikerna Taluppfattning och tals användning och Sannolikhet och statistik:

  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur dessa kan användas i statistiska undersökningar.
  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelse av sannolikhet vid olika slumpmässiga försök.

Ur kursplanen för samhällskunskap under rubriken Rättigheter och rättsskipning:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Har du en fråga du vill ställa om Uppdrag 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se