Uppdrag 3: Månfärden

I detta uppdrag ska du koda ett rymdspel där din rymdraket ska åka mellan jorden och månen. Innan du kan börja med programmeringen ska du skapa en spelplan som är planen för hur just din resa kommer ske. Nu är det upp till dig att lösa utmaningen!