Räkna med barnkonventionen

Alla barn har rättigheter och är alla barn har lika mycket värde!

Räkna med barnkonventionen ger en överskådlig introduktion till barnkonventionen genom tre ämnesöverskridande uppdrag i samhällskunskap, geografi och matematik. På ett lustfyllt sätt får eleverna lära sig mer om sina rättigheter samtidigt som de repeterar många av mellanstadiets matematikmoment. Uppdragen berör bland annat klockan, huvudräkning, tabeller, procent, medelvärde och skala och fördjupar sig i rättigheter såsom rätten till utbildning, vila och sjukvård. Eleverna får både undersöka sin närmiljö och lära sig mer om barns situation i resten av världen.