Uppdrag 2

Räkna med barnkonventionen ger en överskådlig introduktion till barnkonventionen genom tre ämnesöverskridande uppdrag i samhällskunskap, geografi och matematik. Uppdrag 2 är uppdelat i två nivåer utifrån den matematik som behövs för att lösa uppdragets uppgifter.

I uppdrag 2, nivå 1 får eleverna fördjupa sig i barnkonventionens artiklar 28 och 31. De kommer först att få lära sig mer om vilka rättigheter de har när det kommer till utbildning, lek, vila och fritid och sedan tittar närmare på hur skolan arbetar med att säkerställa att de får sina behov tillgodosedda genom en undersökning i sin närmiljö. Matematikfokuset är huvudräkning och klockan.

I uppdrag 2, nivå 2 får eleverna fördjupa sig i barnkonventionens artikel 24. De kommer första att få lära sig mer om vilka rättigheter de har när det kommer till hälso- och sjukvård och sedan titta närmare på hur skolan arbetar med att säkerställa att de får sina behov tillgodosedda genom en undersökning i sin närmiljö. Matematikfokuset är klockan, tabeller, diagram, procent, medelvärde, typvärde och median.

Uppdrag 2, nivå 1: "Rätt till utbildning, lek, vila och fritid" - Läs lärarhanledningen och skriv ut elevmaterialet här.

Uppdrag 2, nivå 1: "Rätt till utbildning, lek, vila och fritid" - Läs lärarhanledningen och skriv ut elevmaterialet här.

Koppling till kursplan för årskurs 4-6

Uppdrag 2, nivå 1

Ur kursplanen för samhällskunskap under rubriken Rättigheter och rättsskipning:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ur kursplanen för matematik under rubrikerna Taluppfattning och tals användning och Sannolikhet och statistik:

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Uppdrag 2, nivå 2

Ur kursplanen för samhällskunskap under rubrikerna Individer och gemenskaper och Rättigheter och rättsskipning:

  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ur kursplanen för matematik under rubrikerna Taluppfattning och tals användning och Sannolikhet och statistik:

  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
Har du en fråga du vill ställa om Uppdrag 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se