Koppling till läroplan

Arbeta ämnesintegrerat med rymden!

Materialet är uppbyggt så att det ska kunna användas som en helhet eller som valbara delar. Det kan med fördel användas ämnesintegrerat då det både handlar om matematik, programmering, naturvetenskap och samhällskunskap. Exempelvis kan berättelsen och frågorna om rymden behandlas på NO- och samhällskunskapen och matematik- och programmeringsuppgifterna under matematik- och tekniklektioner.

De olika uppdragen kopplar till olika delar av det centrala innehållet för kursplanerna. Läs mer om hur du kan koppla respektive uppdrag till läroplanen i lärarhandledningarna.

Har du en fråga du vill ställa om Koppling till läroplan? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk