Grafteori

I kapitlet om grafteori introducerar vi begreppet graf sådant det används inom det grafteoretiska område. Vi lär oss om grundläggande egenskaper hos grafer, samt vad vandringar, vägar, kretsar, stigar och cykler i grafer är.