Geometri

I det här kapitlet övar vi på geometriska former, hur vi kan mäta en figurs omkrets med en linjal och vad en vinkel är.