Statistik

I det här kapitlet lär vi oss hur tabeller och olika typer av diagram fungerar. Vi kommer också att undersöka olika situationer då vi kan använda tabeller och diagram.