Att räkna med plus (\(+\))

Addition handlar om att addera eller lägga ihop saker, siffror eller tal.

En term + en term = en summa 

Exempel:

  1. Ett plus två är lika med tre
   \(1 + 2 = 3\)
  2. Tre plus tio är lika med tretton
   \(3 + 10 = 13\)
  3. Ett äpple + två äpplen är lika med tre äpplen
   ett äpple plus två äpplen är tre äpplen \(+\) ett äpple plus två äpplen är tre äpplen ett äpple plus två äpplen är tre äpplen \(=\) ett äpple plus två äpplen är tre äpplenett äpple plus två äpplen är tre äpplenett äpple plus två äpplen är tre äpplen

När vi adderar siffran ett till alla siffrorna får vi:

\(1 + ··· \) Summan
\(1 + 0\) 1
\(1 + 1\) 2
\(1 + 2\) 3
\(1 + 3\) 4
\(1 + 4\) 5
\(1 + 5\) 6
\(1 + 6\) 7
\(1 + 7\) 8
\(1 + 8\) 9
\(1 + 9\) 10

Nu har vi ett nytt tal \((10)\), kan du testa att addera \(2, 3, 4\) osv. till alla siffrorna, vilka nya tal får du?


Problem:

Problem 1: Addera \(1\) och \(1\)

Lösning: \(1+1=2\)

Svar: \(2\).

Problem 2: Addera 5 och 3

Lösning: \(5+3=8\)

Svar: \(8\).


Räkneexempel:

$$ \begin{align*} a)\, 1+3&=4     &b)\, 1+4&=5    &c)\, 1+5&=6\\ d)\, 2+3&=5 &e)\, 3+4&=7  &f)\, 4+5&=9\\  g)\,1+10&=11  &h)\, 2+11&=13  &i)\,  3+12&=15 \end{align*}$$


Frågor och svar:

Fråga: Vad blir noll plus ett?

Svar: Det blir ett

Fråga: Hur mycket blir ett plus ett?

Svar: Det blir två

Fråga: Vad blir ett plus ett sammanlagt?

Svar: Det blir två

Fråga: Vad är ett plus ett lika med?

Svar: Det är lika med två


Övningar

Träna mer addition innan du klickar på visa lösningen.​

Uppgift: Lägg ihop \(1\) och \(1\) Räkna ut ett plus ett
Lösning:

Det blir 2.

Det blir två

     
Uppgift: Lägg ihop \(3\) och fem Räkna ut tre plus fem
Lösning:

Det blir 8.

Det blir åtta.

     
Uppgift: Räkna ut fem plus fyra Lägg ihop \(5\) och \(4\)
Lösning:

Det blir nio.

Det blir 9.


Fler ord för addition

$$ \textbf{Term}\,1 + \textbf{Term}\,2 = \textbf{En summa}$$

Term Summa
En term En Summa
Den termen Den summan
Flera termer Flera summor

Exempel 1:

\(3+4=7\)

Första termen (Term 1) är \(3\)

Andra termen (Term 2) är \(4\)

Summan är \(7\)

Några exempel:

Exempel Första termen Andra termen Summan
\(10+8=18\) \(10\) \(8\) \(18\)
\(13+6=19\) \(13\) \(6\) \(19\)
\(8+10=18\) \(8\) \(10\) \(18\)
Har du en fråga du vill ställa om Addition? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Addition är ett av de fyra räknesätten, den betyder att addera eller lägg ihop saker genom att använda plustecken "\(+\)". Sakerna som ska läggas ihop kallas för termer:

Term 1 + Term 2 + Term 3 + Term 4 + ···

Man kan addera hur många termer som helst!

När vi adderar två eller mer termer får vi en summa som är lika med "\(=\)" termerna sammanlagt:

$$ \underline{\textbf{Term}\, 1} + \underline{\textbf{Term}\, 2} = \underline{\textbf{En summa}}$$

Det läsas "Term ett plus term två är lika med en summa".

Term Summa
En term En Summa
Den termen Den summan
Flera termer Flera summor