Att räkna med plus (\(+\))

Addition handlar om att addera eller lägga ihop saker, siffror eller tal.

En term + en term = en summa 

Exempel:

  1. Ett plus två är lika med tre
   \(1 + 2 = 3\)
  2. Tre plus tio är lika med tretton
   \(3 + 10 = 13\)
  3. Ett äpple + två äpplen är lika med tre äpplen
   \(+\) \(=\)

När vi adderar siffran ett till alla siffrorna får vi:

\(1 + ··· \) Summan
\(1 + 0\) 1
\(1 + 1\) 2
\(1 + 2\) 3
\(1 + 3\) 4
\(1 + 4\) 5
\(1 + 5\) 6
\(1 + 6\) 7
\(1 + 7\) 8
\(1 + 8\) 9
\(1 + 9\) 10

Nu har vi ett nytt tal \((10)\), kan du testa att addera \(2, 3, 4\) osv. till alla siffrorna, vilka nya tal får du?


Problem:

Problem 1: Addera \(1\) och \(1\)

Lösning: \(1+1=2\)

Svar: \(2\).

Problem 2: Addera 5 och 3

Lösning: \(5+3=8\)

Svar: \(8\).


Räkneexempel:

$$ \begin{align*} a)\, 1+3&=4     &b)\, 1+4&=5    &c)\, 1+5&=6\\ d)\, 2+3&=5 &e)\, 3+4&=7  &f)\, 4+5&=9\\  g)\,1+10&=11  &h)\, 2+11&=13  &i)\,  3+12&=15 \end{align*}$$


Frågor och svar:

Fråga: Vad blir noll plus ett?

Svar: Det blir ett

Fråga: Hur mycket blir ett plus ett?

Svar: Det blir två

Fråga: Vad blir ett plus ett sammanlagt?

Svar: Det blir två

Fråga: Vad är ett plus ett lika med?

Svar: Det är lika med två


Övningar

Träna mer addition innan du klickar på visa lösningen.​

Uppgift: Lägg ihop \(1\) och \(1\) Räkna ut ett plus ett
Lösning:

Det blir 2.

Det blir två

     
Uppgift: Lägg ihop \(3\) och fem Räkna ut tre plus fem
Lösning:

Det blir 8.

Det blir åtta.

     
Uppgift: Räkna ut fem plus fyra Lägg ihop \(5\) och \(4\)
Lösning:

Det blir nio.

Det blir 9.


Fler ord för addition

$$ \textbf{Term}\,1 + \textbf{Term}\,2 = \textbf{En summa}$$

Term Summa
En term En Summa
Den termen Den summan
Flera termer Flera summor

Exempel 1:

\(3+4=7\)

Första termen (Term 1) är \(3\)

Andra termen (Term 2) är \(4\)

Summan är \(7\)

Några exempel:

Exempel Första termen Andra termen Summan
\(10+8=18\) \(10\) \(8\) \(18\)
\(13+6=19\) \(13\) \(6\) \(19\)
\(8+10=18\) \(8\) \(10\) \(18\)
Har du en fråga du vill ställa om Addition? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Addition är ett av de fyra räknesätten, den betyder att addera eller lägg ihop saker genom att använda plustecken "\(+\)". Sakerna som ska läggas ihop kallas för termer:

Term 1 + Term 2 + Term 3 + Term 4 + ···

Man kan addera hur många termer som helst!

När vi adderar två eller mer termer får vi en summa som är lika med "\(=\)" termerna sammanlagt:

$$ \underline{\textbf{Term}\, 1} + \underline{\textbf{Term}\, 2} = \underline{\textbf{En summa}}$$

Det läsas "Term ett plus term två är lika med en summa".

Term Summa
En term En Summa
Den termen Den summan
Flera termer Flera summor