Lär dig tal

Vi använder de 10 siffrorna vi lärde oss i avsnittet om siffror för att bilda oändliga tal. När man skriver en etta "1" och sedan en nolla "0" till höger, då får vi en tia "10". Skriver man en etta "1" och sedan en etta till "1" till häger, då får man en elva "11" och så vidare med andra tal.

Följande tabell visar några tal samt hur man skriver de på svenska.

Tal från 10 till 19  
10 Tio
11 Elva
12 Tolv
13 Tretton
14 Fjorton
15 Femton
16 Sexton
17 Sjutton
18 Arton
19 Nitton
Tal 20, 30, ···, 100  
20 Tjugo
30 Trettio
40 Fyrtio
50 Femtio
60 Sextio
70 Sjuttio
80 Åttio
90 Nittio
100 Etthundra
Har du en fråga du vill ställa om Tal? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Tal byggs av sifrrorna, vi anväder tal för att beskriva en storlek av en viss typ. Man kan använda tal för att beskriva antal personer, en längd, en area, en vikt eller en volym t.ex.