Att väga

Vi ska nu börja lära oss om massan, eller man kan säga att mäta vikter. Vi brukar mäta vikter i gram, hektogram och kilogram som förkortas \(g\), \(hg\) och \(kg\) respektive. I följande tabell hittar vi några ord om enheter för massan.

Singular Plural Förkortning
Ett gram Flera gram \(g\)
Ett hektogram Flera hektogram \(hg\)
Ett kilogram Flera kilogram \(kg\)
Ett ton Flera ton \(ton\)

Relation mellan olika massenheter

Här hittar du hur många gram \((g)\) det går på ett hektogram \((hg)\), hur många hektogram \((hg)\) det går på ett kilogram \((kg)\) osv.

\( 1 \,hg = 100 \,g\) På ett hektogram \((hg)\) går det etthundra gram \((g)\)
\( 1 \,kg = 10 \,hg\) På ett kilogram \((kg)\) går det tio hektogram \((hg)\)
\( 1 \,kg = 1000 \,g\) På ett kilogram \((kg)\) går det ettusen gram \((g)\)
\( 1 \,ton = 1000 \,kg\) På ett ton går det ettusen kilogram \((kg)\)

Exempel

 1. Fråga: Hur många \(kg\) är ett halv ton?
  Lösning: Vi vet att ett ton är \(1\, 000\, kg\), vilket betyder att ett halvt ton är ett halvt av ettusen \(kg\).
  Svar: Det är \(500\, kg\).
 2. Fråga: Hur många \(hg\) är \(2 \, kg\)?
  Lösning: Vi vet att ett \(kg\) är tio \(hg\), vilket betyder att två kilogram är \(2\cdot 10 = 20\)
  Svar: \(20\, hg\)

Räkna med massor

Några ord som du kan stöta på när vi pratar om massa (vikt):

Rimligt - Att höra ihop - Att tro

Ett föremål Flera föremål
En människa Flera människor 
Ett bord Flera bord
En flaska Flera flaskor 
En stol Flera stolar
En lampa Flera lampor
En bok Flera böcker
En boll Flera bollar
En bil Flera bilar

Exempel

 1. Fråga: Vilken massa hör ihop med vilket föremål? Vad tror du?
  Föremålet a) En bil b) En stol c) En bok
  Massan 1) \(4\, hg\) 2) \(2\, ton\) 3) \(7,5\, kg\)

  Lösning:
  Föremålet Massan
  a) En bil 2) \(2\, ton\)
  b) En stol 3) \(7,5\, kg\)
  c) En bok 1) \(4\, hg\)

 2. Fråga: Du har ett bord och fyra stolar. Bordet har massan \(10\, kg\) och stolarna har massorna \(3\, kg\) stycket. Hur mycket väger borden och stolarna tillsammans?

  Lösning: Stolarna väger \(3 \cdot 4 = 12 \, kg\) tillsammans. Med bordet blir det totalt \(12 + 10 = 22 \, kg\).
  Svar: \(22 \, kg\).
 3. Fråga: ​Du har fyra böcker. De har en massa på ett halvt kilogram per bok. Hur mycket väger böckerna tillsammans?

  Lösning: Böckerna väger \(\frac{\large{1}}{\large{2}} \cdot 4 = 2 \, kg\).

  Svar: \(2 \, kg\).

Lite svenska

Nästa Slarvig eller slarviga Egentligen
Varje En vana eller flera vanor En vardag eller varje vardag
Ofta Sällan
Istället för Också
 • Vi är ofta lite slarviga när vi pratar om massor. Vi säger till exempel "kilo" istället för "kilogram". Vi säger också ofta "hekto" istället för "hektogram".
 • Vi säger till exempel: “Stolen väger fyra kilo” när vi borde säga “Stolen har massan fyra kilogram”.

Tung Lätt
Mer än Mindre än

Exempel

 1. Fråga: ​En stol väger tre kilo. Ett bord väger åtta kilo. Hur mycket mer väger bordet?
  Lösning: Differensen är \(8\, kg - 3\, kg = 5\, kg\)
  Svar: Bordet väger fem kilo mer än stolen.
 2. Fråga: ​En stol väger två kilo. Ett bord väger tolv kilo. Hur mycket mindre väger stolen?
  Lösning: Differensen är \(12\, kg - 2\, kg = 10\, kg\)
  Svar: Stolen väger \(10\, kg\) mindre än bordet.
Har du en fråga du vill ställa om Massa (vikt)? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Massa är ett mått för att mäta vikter. Med ett annat ord massan är mängd materia av en fysisk kropp eller ett mått på kroppens tröghet.