Enheter

I det här kapitlet ska vi lära oss enheter för längd, tid och massa.

Tillämpningar av enheter är ganska många. Vi använder längdenhet för att mäta och beskriva hur lång en person är, avstånd mellan städer eller för att kunna mäta och beskriva en lägenhets dimensioner tillexempel. Vi använder tidsenhet för att kunna mäta skoltider, skoldagar, arbetstider eller arbetsdagar tillexempel. Vi använder massenhet (vikt) för att kunna mäta och beskriva hur tung eller hur mycket en vara väger.