Tid

Vi börjar med att titta på viktiga tidsenheter. Dessa är år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.

År Månad Vecka dygn Timme Minut Sekund
Ett år En månad En vecka Ett dygn En timme En minut En sekund
Flera år Flera månader Flera veckor Flera dygn Flera timmar Flera minuter Flera sekunder

Relation mellan olika tidsenheter

Viktiga relationer som du måste veta:

\(a)\) Hur många månader på ett år? Ett år är alltid tolv månader
\(b)\) Hur många veckor på en månad? En månad är ungefär fyra veckor
\(c)\) Hur många dagar i en vecka? En vecka är sju dagar
\(d)\) Hur många timmar på ett dygn? Ett dygn är tjugofyra timmar
\(e)\) Hur många minuter på en timme? En timme är sextio minuter
\(f)\) Hur många sekunder på en minut? En minut är sextio sekunder
 • Det är också viktig att veta att de sju veckodagarna kallas för måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag.
 • Måndag till fredag kallas för skoldagar eller arbetsdagar. Lördag och söndag är ofta en period av ledighet vid veckoslut och kallas för en helg.

Övningar

 1. Fråga: Hur många dagar är två veckor?
  Lösning: Det är två gånger sju
  \(2 \cdot 7 = 14\)
  Svar: Fjorton dagar.
 2. Fråga: Hur många sekunder är tre minuter?
  Lösning: Det är tre gånger sextio
  \(3 \cdot 60 = 180\)
  Svar: 180 sekunder.

Hemläxor

Det är mycket bra att träna på följande frågor:

\(a)\) Hur många dagar är tre veckor?

Lösning: \(3 \cdot 7 = 21\)

Svar: 21 dagar.

\(b)\) Hur många timmar är ett halvt dygn?

Lösning: Vi vet att ett dygn är \(24\) timmar vilket betyder att ett halv dygn är

\(\frac{\large{24}}{\large{2}} = 12\)

Svar: 12 timmar.

\(c)\) Hur många minuter är två timmar?

Lösning: \(2 \cdot 60 = 120\)

Svar: 120 minuter.

\(d)\) Hur många sekunder är en och en halv minut?

Lösning: Vi vet att en minut är \(60\) sekunder vilket kan leda oss till att en halv minut är:
\(\frac{\large{60}}{\large{2}} = 30\)
Alltså en och en halv minut är lika med \(60 + 30 = 90\)

Svar: 90 sekunder.

Har du en fråga du vill ställa om Tid? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Tid handlar om när. Vi använder tid för att mäta perioder och för att kunna ställa händelser i relation till varandra. Tillexempel behöver vi veta när du föddes för att kunna veta hur gammal du är. Vi använder klockor för att veta när vi ska sova och när vi ska vakna till exempel.