Tid & datum

I det här kapitlet lär vi oss hur klockan och datum fungerar. Hur vi kan läsa av ett datum och hur mycket klockan är.

Det finns många tillämpningar av tid och datum. Vi använder tid för att veta tillexempel när det är dags att gå upp på morgonen eller när skolan börjar och slutar. Vi använder datum för att hålla koll på kalendern, vi vill veta när terminen börjar och slutar tillexempel.