Längd

Alla saker har någon längd. För att kunna jämföra olika längder jämför vi dem ofta med olika avstånd vi kallar meter, decimeter, centimeter och millimeter.

För att kunna förstår begreppet längd kan vi börja med att tänka på följande konkreta frågor:

Frågan: Hur långt är det mellan hem och skola?
Svar: Är det två, tre eller fyra kilometer eller kanske längre?

Frågan: Hur lång tid tar det att gå till skolan?
Svar: Är det en kvart (\(15\) minuter) eller en timme eller kanske mer?

Nu låt oss tänka oss dessa mått som små sträckor

En centimeter:

En decimeter:

\(\color{blue}{\text{En decimeter}}\) är lika med tio centimeter

Förkortningar

Enhet Förkortningen
Meter \(m\)
Decimeter \(dm\)
Centimeter \(cm\)
Millimeter \(mm\)

Hur många millimeter i en centimeter?

Nu vet vi att i en decimeter finns det tio centimeter, men hur många decimeter i en meter? Hur många millimeter i en centimeter? I följande tabell kommer vi att hitta svar på de här frågorna:

En meter är lika med tio decimeter  \(1\, m = 10\, dm\)
En decimeter är lika med tio centimeter  \(1\, dm = 10\, cm\)
En centimeter är lika med tio millimeter  \(1\, cm = 10\, mm\)

Hur många centimeter i en meter?

Nu vet vi att i en centimeter har vi tio millimeter och i en decimeter har vi tio centimeter. Men hur många centimeter i en meter? Och hur många millimeter i en decimeter?

Om en meter har tio decimeter och en decimeter har tio centimeter, då är en meter lika med tio gånger tio.

$$ 1\, m = 10\, dm = 10 \cdot 10\, cm = 100\, cm$$

I följande tabell hittar du relationen mellan meter och centimeter, relationen mellan decimeter och millimeter och relationen mellan meter och millimeter.

En meter är lika med ett hundra centimeter  \(1\, m = 100\, cm\)
En decimeter är lika med ett hundra millimeter  \(1\, dm = 100\, mm\)
En meter är lika med ett tusen millimeter  \(1\, m = 1000\, mm\)

Övningar

  1. Fråga: Hur många centimeter är 3 meter?
    Lösning: En meter är 100 centimeter, vilket betyder att tre meter är lika 300 centimeter.
    Svar: \(300\, cm\)

  2. Fråga: Hur många decimeter är en och en halv meter?
    Lösning: En meter är 10 decimeter och en halv meter är 5 decimeter, alltså är en och en halv meter lika med 15 decimeter.
    Svar: \(15\, dm\)

Hemläxor

Det är mycket bra att öva på följande frågor:

\(a)\) Hur många decimeter är fyra meter? \(b)\) Hur många meter är tjugofem decimeter?
\(c)\) Hur många centimeter är trettio decimeter? \(d)\) Hur många millimeter är två centimeter?
\(e)\) Hur många centimeter är tre och en halv meter? \(f)\) Hur många dm är fyra \(m\)?
\(g)\) Hur många \(cm\) är trettio \(dm\)? \(h)\) Hur många \(mm\) är två \(cm\)?
\(i)\) Hur många \(cm\) är tre och en halv \(m\)? \(j)\) Hur många \(m\) är tjugofem \(dm\)?
Har du en fråga du vill ställa om Längd? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Längd används ofta för jämförelse. För korta längder/sträckor/avstånd använder vi till exempel meter eller decimeter. För väldigt korta längder/sträckor/avstånd använder vi till exempel centimeter eller millimeter.

Meter Decimeter Centimeter Millimeter
En meter En decimeter En centimeter En millimeter
Flera meter Flera decimeter Flera centimeter Flera millimeter