Hur många?

Hur många geometriska figurer ser du i bilden?

Cirklar och trianglar:

Cirkel Triangel
En cirkel En triangel
en cirkel en triangel
Flera cirklar Flera trianglar
flera cirklar flera cirklar flera cirklar flera cirklar flera cirklar flera cirklar flera cirklar flera trianglar flera trianglar flera trianglar flera trianglar flera trianglar flera trianglar

Rektanglar och kvadrater:

Rektangel Kvadrat
En rektangel En kvadrat
en rektangel en kvadrat
Flera rektanglar Flera kvadrater
flera rektanglar flera rektanglar flera rektanglar flera rektanglar flera rektanglar flera rektanglar flera rektanglar flera kvadrater flera kvadrater flera kvadrater flera kvadrater flera kvadrater flera kvadrater flera kvadrater

Frågor och svar:

Fråga: Hur många cirklar?

hur många cirklar? hur många cirklar? hur många cirklar? hur många cirklar?

Svar: Fyra cirklar.

Fråga: Hur många trianglar?

hur många trianglar? hur många trianglar? hur många trianglar?

Svar: Tre trianglar.


Uppgifter:

a) Hur många rektanglar?

hur många rektanglar?

b) Hur många cirklar?

hur många cirklar? hur många cirklar? hur många cirklar?

c) Hur många kvadrater?

hur många kvadrater? hur många kvadrater? hur många kvadrater? hur många kvadrater?

d) Hur många trianglar?

hur många trianglar? hur många trianglar? hur många trianglar? hur många trianglar?

e) Hur många äpplen?

hur många äpplen? hur många äpplen?

Har du en fråga du vill ställa om Hur många?? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Här börjar vi att använda begreppen siffror och tal genom att lära oss beräkna antal saker. Vi börjar även att lära känna några geometriska figurer.