Att multiplicera med multiplikationstecken \((\cdot)\)

Multiplikation är en form av addition. Det vill säga att man adderar t.ex. fem till fem till fem, så här \((5+5+5)\). I avsnittet om addition har vi lärt oss att

\(( 5+5 = 10 )\) och \(( 10+5 = 15 )\), men dessa två additioner kan skrivas i ett steg:

$$ 5 + 5 + 5 = 15 $$

Vilket betyder att vi adderar tre femmor eller vi adderar 5 tre gånger. Därför kan \(( 5+5+5 )\) utryckas genom att använda ett gångertecken eller multiplikationstecken \(( \cdot )\) istället för att upprepa plustecken \(( + )\). Alltså \(( 5 + 5 + 5 )\) är samma sak som \(( 5 \cdot 3 )\). Det vill säga att vi har tre femmor.

$$ 5 + 5 + 5 = 3 \cdot 5 = 15 $$

Exempel:

Skriv \(7+7+7+7\) som en multiplikation och räkna ut vad det blir!

lösning:

$$ 7+7+7+7 = 4 \cdot 7 = 28 $$

Svar: 28


Skriv additionsproblemen nedan som multiplikationer och räkna ut vad det blir!

$$ \begin{align*} a)\, 5+5+5+5+5+5& &b)\, 2+2& &c)\, 1+1+1& \end{align*}$$

$$ \begin{align*} d)\, 6+6+6+6+6& &e)\, 4+4+4&  &f)\, 8+8+8+8& \end{align*}$$

Lösningsförslag:

  Additionsform   Multiplikationsform   Produkten/resultet
\(a)\) \(5+5+5+5+5+5\) \(=\) \(6 \cdot 5\) \(=\) \(30\)
\(b)\) \(2+2\) \(=\) \(2 \cdot 2\) \(=\) \(4\)
\(c)\) \(1+1+1\) \(=\) \(3 \cdot 1\) \(=\) \(3\)
\(d)\) \(6+6+6+6+6\) \(=\) \(5 \cdot 6\) \(=\) \(30\)
\(e)\) \(4+4+4\) \(=\) \(3 \cdot 4\) \(=\) \(12\)
\(f)\) \(8+8+8+8\) \(=\) \(4 \cdot 8\) \(=\) \(32\)

Fundera gärna på uppgifter \(a)\) och \(d)\), de ger ju samma resultat, men vad är skillnaden? Kan du komma på ett annat exempel?


Träna multiplikation

Matematiska och svenska uttryck

Matematiska uttryck Svenska uttryck
\(2 \cdot 5 = 10\) Två gånger fem är lika med tio
\(2 \cdot 5 = 10\) Två multiplicerat med fem är lika med tio
\(5 \cdot 2 = 10\) Fem gånger två är lika med tio

Exempel på några frågor som kan tänkas komma:

  Frågan Matematiska uttryck Svar
a) Vad blir två multiplicerat med fyra? \(2 \cdot 4 = 8\) Det blir åtta.
b) Hur mycket blir två multiplicerat med 5? \(2 \cdot 5 = 10\) Det blir tio.
c) Vad är åtta gånger två lika med? \(8 \cdot 2 = 16\) Det är lika med sexton.
d) Vad är fyra multiplicerat med nio lika med? \(4 \cdot 9 = 36\) Det är lika med trettiosex.
Har du en fråga du vill ställa om Multiplikation? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Multiplikation handlar om att multiplicera tal med varandra (att addera likadana tal). Tal som ska multipliceras kallas för faktorer och resultat kallas för produkt. Man använder multiplikationstecken (\(\cdot\)) för att multiplicera faktorer, vilket ger oss ett resultat som är lika med (\(=\)) en produkt.

$$ \underline{\textbf{Faktor}\,1} \cdot \underline{\textbf{Faktor}\, 2} = \underline{\textbf{Produkt}} $$

Tillexempel: \((3 \cdot 5 = 15)\) som kan läsas "tre gånger fem är femton" eller "tre multiplicerat med fem är femton" eller "produkt av tre och fem är femton".

OBS! Man kan använda en stjärna (*) eller ett (x) som multiplikationstecken.