Att räkna med minus (\(-\))

Subtraktion handlar om att subtrahera saker, siffror eller tal från varandra.

En termen term = en differens

Två sakeren sak = en sak

Exempel:

  1. Ett minus ett är lika med noll
   \(1 - 1 = 0\)
  2. Fyra minus ett är lika med tre
   \(4 - 1 = 3\)
  3. Sju minus ett är lika med sex
   \(7 - 1 = 6\) 
  4. Tre äpplen - två äpplen är lika med ett äpple
   \(-\) \(=\)

Problem:

Problem 1: Subtrahera \(1\) från \(2\)

Lösning: \(2-1=1\)

Svar: \(1\).

Problem 2: Subtrahera \(2\) från \(5\)

Lösning: \(5-2=3\)

Svar: \(3\).


Räkneexempel:

$$ \begin{align*} a)\, 2-1&=1     &b)\, 3-1&=2    &c)\, 5-1&=4\\ d)\, 2-2&=0 &e)\, 4-3&=1  &f)\, 6-2&=4\\  g)\,10-1&=9  &h)\, 11-3&=8  &i)\,  12-5&=7 \end{align*}$$


Frågor och svar:

Frågan Svaret
Ett minus ett är lika med ......? Noll
Två minus ett är lika med ......? Ett
Vad blir tre minus ett? Det blir två
Vad är skillnaden mellan fyra och tre? Skillnaden är ett
Vad är sju minus två? Det är lika med fem
Hur mycket blir åtta minus fyra? Det blir fyra.

Övningar

Träna mer subtraktion innan du klickar på visa lösningen.​

Uppgift Lösningen
Vad är skillnaden mellan \(2\) och \(1\)?

\(2 - 1 = 1\)
Svar: Skillnaden är 1.

Vad är skillnaden mellan \(5\) och \(3\)?

\(5-3=2\)
Svar: Skillnaden är 2.

Vad är skillnaden mellan \(10\) och \(2\)?

\(10-2=8\)
Svar: Skillnaden är 8.

Vad är skillnaden mellan \(9\) och \(3\)?

\(9-3=6\)
Svar: Skillnaden är 6.

Vad är skillnaden mellan \(12\) och \(5\)?

\(12-5=7\)
Svar: Skillnaden är 7.


Fler ord för addition

$$ \textbf{Term}\,1 - \textbf{Term}\,2 = \textbf{En differens}$$

Term Differens
En term En differens
Den termen Den differensen
Flera termer Flera differenser

Exempel:

\(4-3=1\)

Första termen (Term 1) är \(4\)

Andra termen (Term 2) är \(3\)

Differensen är \(1\)

Exempel Första termen Andra termen Differensen
\(18-10=8\) \(18\) \(10\) \(8\)
\(13-6=7\) \(13\) \(6\) \(7\)
\(···-···=···\) \(···\) \(···\) \(···\)
Har du en fråga du vill ställa om Subtraktion? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Subtraktion betyder att subtrahera tal/saker från varandra genom att använda minustecken "\(-\)". Sakerna som subtraheras kallas för termer:

Term 1 - Term 2 - Term 3 - Term 4 - ···

Man kan subtrahera hur många termer som helst!

När vi subtraherar två termer får vi en differens som är lika med "\(=\)" skillnaden mellan termerna:

$$ \underline{\textbf{Term}\, 1} - \underline{\textbf{Term}\, 2} = \underline{\textbf{En differens}}$$

Det läsas "Term ett minus term två är lika med en differens".

Term Differens
En term En differens
Den termen Den differensen
Flera termer Flera differenser