Multiplikationstabellen

Öva på multiplikationstabellen, vi har färglagt femmans tabell, så det ser ut som Sveriges flagga, för att du lätt ska kunna hitta de olika tabellerna.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Så här fungerar multiplikationstabellen:

Man kan antingen börja från första kolumn eller högsta rad (himmelsblå). Här visar vi hur man hittar \((5 \cdot 5)\) t.ex.

5 x 5 = 25

Sätt ditt finger på \(5\) i den vänstra kolumnen. Flytta fingret fem steg till höger. I denna ruta står svaret på \((5 \cdot 5)\), det vill säga 25.

Tvåans tabell:

2 x 1 = 2

Sätt ditt finger på \(2\) i den vänstra kolumnen. Flytta fingret ett steg till höger. I denna ruta står svaret på \((2 \cdot 1)\), det vill säga 2.

2 x 2 = 4

Sätt ditt finger på \(2\) i den vänstra kolumnen. Flytta fingret två steg till höger. I denna ruta står svaret på \((2 \cdot 2)\), det vill säga 4.

2 x 3 = 6

Sätt ditt finger på \(2\) i den vänstra kolumnen. Flytta fingret tre steg till höger. I denna ruta står svaret på \((2 \cdot 3)\), det vill säga 6.

2 x 4 = 8

Sätt ditt finger på \(2\) i den vänstra kolumnen. Flytta fingret fyra steg till höger. I denna ruta står svaret på \((2 \cdot 4)\), det vill säga 8.

2 x 5 = 10

Sätt ditt finger på \(2\) i den vänstra kolumnen. Flytta fingret fem steg till höger. I denna ruta står svaret på \((2 \cdot 5)\), det vill säga 10.

Vi stannar här med den gula tian. Låt resten av tvåans tabell (och andra tabeller) vara som en träning/läxa för dig.

Har du en fråga du vill ställa om Multiplikationstabellen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Multiplikationstabellen är en tabell som innehåller produkten av siffror bredvid varandra för att kunna multiplicera siffror med varandra lättre och snabbare.

Några ord och sammanhang

Multiplikation En multiplikation Flera multiplikationer
Tabell En tabell Flera tabeller
Sammansatt ord Ett sammansatt ord Flera sammansatta ord
Multiplikationstabell En multiplikationstabell Flera multiplikationstabeller