Tallinjen

Tre figurer i sammanhanget

Namn Figuren
Linje: en linje
Pil: en pil
Tallinje: en tallinje

Hur pekar jag på en siffra eller ett tal?

Det gör du genom att rita en lite pil ovan siffran eller talet.

Exempel 1: Rita en pil som pekar på \(1\)

tallinjen en pil som pekar på ett

Exempel 2: Rita en pil som pekar på \(4\)

tallinjen med en pil som pekar på fyra

Träna tallinjen

Du behöver en penna och ett vitt papper för att lösa följande problem:

Rita följande tallinjen och rita följande uppgifter:

rita följande tallinjen

a) Rita en pil som pikar på \(2\)

b) Rita en pil som pikar på \(10\)

c) Rita en pil som pikar på \(0\)

Använda tallinjen till addition och subtraktion

Man kan använda tallinjen för att räkna addition och subtraktion.

Exempel 1 - Addition: Vad blir tre plus ett?

Lösning:

tre plus ett på tallinjen

Svar: Det blir fyra.

Exempel 2 - SubtraktionRäkna ut fem minus tre med hjälp av tallinjen.

Lösning:

fem minus tre på tallinjen

Svar: 2

Hemläxor

Räkna ut med hjälp av tallinjen

\(a)\, 2+4\)    \(b)\) Fyra plus tre    \(c)\) Sju plus två       \(d)\) Fyra adderat med ett

\(e)\, 7-3\)    \(f)\, 10\) minus två    \(g)\) Nio minus två    \(h)\) Åtta subtraherat med fem

Har du en fråga du vill ställa om Tallinjen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Tallinjen är en linje som visar vissa siffror eller tal i nummerordning, där varje punkt på linjen motsvarar ett tal.

Exempel: Följande tallinjen visar tal från \(0\) till \(10\).

en tallinje