Klockan

De två vanligaste typerna av klocka är analoga och digitala klockor. De analoga klockor (runda) har oftast en timvisare och en minutvisare, och vissa har även en sekundvisare. En digital klocka har oftast ett timtal och ett minuttal som separeras av ett kolon tecken \((꞉)\). De ser ut såhär:

En analog klocka En digital klocka

Timvisaren pekar på timmarna och minutvisaren pekar minuterna.

Övningar

1. Fråga: Hur mycket är klockan?

2. Fråga: Vad visar klockan?

Svar: Den är tre Svar: Klockan visar tio över tio.

3. Fråga: Vad är klockan?

4. Fråga: Hur mycket är klockan?

Svar: Klockan är fem i halv åtta. Svar: Klockan är kvart i ett.

Varv

Ett varv Flera varv
 • Det tar sextio sekunder för sekundvisaren att gå ett varv runt klockan.
 • Det tar sextio minuter för minutvisaren att gå ett varv runt klockan.
 • Det tar tolv timmar för timvisaren att gå ett varv runt klockan.

Frågor:

a) Hur många varv går sekundvisaren på etthundratjugo sekunder?

Lösning: Sekundvisaren tar 60 sekunder för att göra ett varv, så på etthundratjugo sekunder tar:
\(\frac{\large{120}}{\large{60}} = 2\)
Svar: 2 varv.

b) Hur många varv går minutvisaren på 180 minuter?

Lösning: Minutvisaren tar 60 minuter för ett varv, så på 180 minuter tar:
\(\frac{\large{180}}{\large{60}} = 3\)
Svar: 3 varv.

c) Hur många varv går timvisaren på 360 minuter?

Lösning: Timvisaren tar 12 timmar för ett varv, men 360 minter är bara 6 timmar, eftersom \(\frac{\large{360}}{\large{60}} = 6\). Så på 360 minuter (6 timmar) tar bara ett halv varv.
Svar: Ett halv varv.

Delar av dygnet

Ett dygn Flera dygn
En dag Flera dagar
En morgon Flera morgnar
En förmiddag Flera förmiddagar
En eftermiddag Flera eftermiddagar
En kväll Flera kvällar
Ena natt Flera nätter

Övningar

 1. Uppgift: Bilden visar tiden på en analog klocka. Skriv tiden i digital form!

  Svar: Klockan är 8:05 eller 20:05.
 2. Uppgift: Bilden visar tiden på en digital klocka. Ta ett vitt papper och en penna och skriv tiden i en analog form.

  Svar: Klockan är halv sex som skulle ritas så här:
 3. Fråga: Klockan är 12:00 jut nu. Din lektion börjar om en timme. Vid vilken tid börjar din lektion?
  Svar: Din lektion börjar klockan 13:00
 4. Fråga: Klockan är halv tio just nu. Din lunch börjar om två timmar. När börjar din lunch?
  Svar: Din lunch börjar klockan halv tolv (11:30).
Har du en fråga du vill ställa om Klockan? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Klockan är ett verktyg som vi använder för att mäta tiden, klockan kan vara analog eller digital. Klockor finns överallt, på väggar och på handleder, mobiltelefoner, bilar osv.

En klocka Den klockan Flera klockor
En analog klocka En digital klocka