De fyra räknesätten

I det här kapitlet ska vi lära känna de fyra räknesätten. De fyra räknesätten är addition (plus), subtraktion (minus), multiplikation (gånger) och division (delat med).

Vi använder de fyra räknesätten för att kunna addera, subtrahera, multipicera eller dividera. Titta på följande exempel:

 • Ett plus ett är lika med två
  $$1 + 1 = 2$$
 • Två minus ett är lika med ett
  $$2 - 1 = 1$$
 • Två gånger fyra är lika med åtta
  $$2 \cdot 4 = 8$$
 • Åtta dividerat med två är lika med fyra
  $$\frac{8}{2} = 4$$