Division

Vi börjar divisionen med följande fråga:

Två personer ska dela på \(10\) kronor. Hur många kronor får varje person?

Svar: De får fem kronor vardera.

I ovan fråga delar vi \(10\) kronor på två personer. Det kan vi skriva och säga såhär:

\(10 \div 2 = 5 \) Tio delat (dividerat) med två är lika med fem.
\(10/2 = 5\) Tio delat (dividerat) med två är lika med fem.
\(\frac{\large{10}}{\large{2}}=5\) Tio delat (dividerat) med två är lika med fem.

Fler ord för division

\(\frac{\large{\textbf{Täljare}}}{\large{\textbf{Nämnare}}} = \textbf{Kvot}\)

Täljare Nämnare Kvot
En täljare En nämnare En kvot
Den täljaren Den nämnaren Den kvoten
Flera täljare Flera nämnare Flera kvoter

Några exempel:

Exempel Täljaren Nämnaren Kvoten
\(9 \div 3 = 3\) 9 3 3
\(\frac{\large{42}}{\large{7}} = 6\) 42 7 6
\(77/11 = 7\) 77 11 7

Övningar:

  Uppgift Svar
\(a\) Fyra personer ska dela på åtta äpplen. Hur många äpplen får varje person?

\(\frac{\large{8}}{\large{4}} = 2\)
Svar: De får två äpplen vardera.

\(b\) Vad blir tolv delat med tre?

\(\frac{\large{12}}{\large{3}} = 4\)
Svar: Det blir 4.

\(c\) Fem personer ska dela på tio pennor. Hur många pennor får varje person?

\(\frac{\large{10}}{\large{5}} = 2\)
Svar: De får två pennor vardera.

\(d\) Hur mycket blir femton delat med fem?

\(\frac{\large{15}}{\large{5}} = 3\)
Svar: Det blir 3.

\(e\) Vad blir tjugo dividerat med fyra?

\(\frac{\large{20}}{\large{4}} = 5\)
Svar: Det blir 5.

\(f\) Hur mycket blir tjugofem dividerat med fem?

\(\frac{\large{25}}{\large{5}} = 5\)
Svar: Det blir 5.

Har du en fråga du vill ställa om Division? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Division är ett av de fyra räknesätten, divisionen betyder att dividera eller dela upp tal/saker genom att använda en av divisionstecken, "\(\div\)", rakt "\(—\)" eller snett bråkstreck "\(/\)".

Talet som ska divideras kallas för en täljare, den ska divideras med kallas för en nämnare och resultat kallas för en kvot.

\(\frac{\large{\textbf{Täljare}}}{\large{\textbf{Nämnare}}} = \textbf{Kvot}\)

Det går även att skriva t.ex. \((4/2 = 2)\). Man läser den divisionen som "fyra delat (dividerat) med två är två" eller "fyra genom två är två".