Dela upp i tiotal och ental

Några exempel om tiotal och ental

Fråga: Dela \(14\) i tiotal och ental?

Svar: \(14 = 10 + 4\)

Fråga: Dela \(25\) i tiotal och ental?

Svar: \(25 = 20 + 5\)

Fråga: Dela \(32\) i tiotal och ental?

Svar: \(32 = 30 + 2\)

Addition genom att använda tal uppdelning

Problem: Addera \(12 + 13\)

Lösning:

Vi delar upp i tiotal och ental: \(12 + 13= 10 + 2 + 10 + 3\)

Vi adderar först tiotalen: \(10 + 10 = 20\)

Sedan adderar vi entalen: \(2 + 3 = 5\)

Tillsammans blir det \(20 + 5 = 25\)

Svar: \(25\)

Exempel: Vad blir \(15 + 14\)?

Vi delar upp i tiotal och ental: \(15 + 14 = 10 + 5 + 10 + 4\)

Vi adderar först tiotalen: \(10 + 10 = 20\)

Sedan adderar vi entalen: \(5 + 4 = 9\)

Tillsammans blir det \(20 + 9 = 29\)

Svar: \(29\)

Övningar:

\(a)\) Dela upp 10 i tiotal och ental! \(b)\) Dela upp 24 i tiotal och ental!
 

\(10 = 10 + 0\)

 

\(24 = 20 + 4\)

\(c)\) Dela upp 15 i tiotal och ental! \(d)\) Dela upp 47 i tiotal och ental!
 

\(15 = 10 + 5\)

 

\(47 = 40 + 7\)

\(e)\) Dela upp 52 i tiotal och ental! \(f)\) Dela upp 97 i tiotal och ental!
 

\(52 = 50 + 2\)

 

\(97 = 90 + 7\)

Har du en fråga du vill ställa om Dela upp tal? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Tal som består av två siffror kan delas upp i tiotal och ental. Tiotalet är det som står på vänster sida och entalet är det som står på höger sida. För att lättare veta hur mycket en siffra är värd kan talet delas upp i tiotal och ental.

\(\textbf{Tal}\) \(=\) \(\textbf{Tioal}\) \(+\) \(\textbf{Ental}\)
\(12\) \(=\) \(1\) \(+\) \(2\)

Värdet av siffran \((1)\) ensam är bara ett, men samma siffra \((1)\) i talet \(12\) har värdet tio istället för bara ett.