Addition

Addition handlar om plus, att lägga ihop, att addera.

$$ 378,25 + 100,2 = 478,45$$

$$term + term = summa$$

Addition i flera steg

Räkna ut 10,36 + 22,7

$$10,36 = 10 + 0,3 + 0,06$$

$$22,7 = 20 + 2 + 0,7$$

Addera tiotalen för sig:

$$10 + 20 = 30$$

Fortsätt med entalen:

$$0+2=2$$

Tiondelar:

$$0,3 + 0,7 = 1,0$$

Hundradelar:

$$0,06+0=0,06$$

Totalt blir det:

$$30 + 2 + 1 + 0,06 = 33,06$$

Svar: 33,06

Addition med uppställning

En morgon visade termometern 12,8 grader. Senare på dagen hade temperaturen stigit med 3,4 grader. Vad visade termometern då?

Börja till höger med tiondelarna. 8 + 4 = 12. Entalet 2 skriver du under och 1 som minnessiffra. Kommat följer med ner.

Sedan räknar du med tiotalen och minnessiffran: 1 + 2 + 3 = 6
Till sist tiotalet, 1.

Svar: 16,2 grader

Har du en fråga du vill ställa om Addition? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk