Addition

Addition handlar om plus, att lägga ihop, att addera.

$$ 378,25 + 100,2 = 478,45$$

$$term + term = summa$$

Addition i flera steg

Räkna ut 10,36 + 22,7

$$10,36 = 10 + 0,3 + 0,06$$

$$22,7 = 20 + 2 + 0,7$$

Addera tiotalen för sig:

$$10 + 20 = 30$$

Fortsätt med entalen:

$$0+2=2$$

Tiondelar:

$$0,3 + 0,7 = 1,0$$

Hundradelar:

$$0,06+0=0,06$$

Totalt blir det:

$$30 + 2 + 1 + 0,06 = 33,06$$

Svar: 33,06

Addition med uppställning

En morgon visade termometern 12,8 grader. Senare på dagen hade temperaturen stigit med 3,4 grader. Vad visade termometern då?

Börja till höger med tiondelarna. 8 + 4 = 12. Entalet 2 skriver du under och 1 som minnessiffra. Kommat följer med ner.

Sedan räknar du med tiotalen och minnessiffran: 1 + 2 + 3 = 6
Till sist tiotalet, 1.

Svar: 16,2 grader

Har du en fråga du vill ställa om Addition? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk