Enheter för längd, volym vikt och tid

I det här kapitlet övar vi på att använda olika enheter för längd, volym, vikt och tid. Vi övar även på att skriva om värden med hjälp av olika enheter.