Hjälpmedel

I det här kapitlet övar vi på att använda hjälpmedlet linjal till att mäta längd och vi lär oss hur vi kan använda en gradskiva för att mäta storleken på en vinkel.