Subtraktion

Subtraktion handlar om minus. Att dra bort.


David har 80 kronor. Han handlar smör för 15 kronor och mjölk för 12 kronor. Hur mycket har han kvar?

Med sina 80 kronor handlar David först smör för 15 kronor. Kvar blir:

$$80-15=65\: kr$$

$$term - term = differens$$

Med sina 65 kronor handlar David sedan mjölk för 12 kronor. Kvar blir:

$$65-12=53\: kr$$

$$term - term = differens$$

Svar: 53 kronor


Subtraktion i flera steg

Räkna ut 987,65 - 432,1

Dela upp talen:

$$987,65 = 900 + 80 + 7 + 0,6 + 0,05$$

$$432,1 = 400 + 30 + 2 + 0,1$$

Räkna först hundratal, sedan tiotal, och så vidare:

$$900-400 = 500$$

$$80-30 = 50$$

$$7-2 = 5$$

$$0,6-0,1 = 0,5$$

$$0,05$$

Sedan lägger vi ihop allt:

$$500+50+5+0,5+0,05=555,55$$

Svar: 555,55

Subtraktion med uppställning

Omkretsen av en triangel är 17,2 cm. Två av sidorna är tillsammans 14,3 cm. Hur lång är den tredje sidan?

Eftersom 2 är mindre 3 finns det inte tillräckligt många tiondelar. Vi måste låna från entalen.
12 - 3 = 9.

6 ental finns kvar. 6 - 4 = 2.

Tiotalen tar ut varandra.

Svar: 2,9 cm


Har du en fråga du vill ställa om Subtraktion? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk