Omkrets

Omkretsen hos ett föremål är längden av alla föremålets sidor tillsammans.

För att få fram omkretsen behövs linjalen. Mät upp varje sida och skriv upp längden på varje sida runt hela föremålet. Sedan adderar du ihop varje sida. Summan är vad vi kallar omkretsen.


Omkretsen av en triangel

Vi har en triangel som vi vill veta omkretsen på. Vi tar fram vår linjal och mäter varje sida och får:

För att få fram omkretsen räknar vi ut summan av alla sidor:

$$3 + 4 + 5 = 12\: cm$$

Svar: Triangelns omkrets är 12 cm.


Mät omkretsen av en regelbunden femhörning och svara i millimeter. Med regelbunden menas att varje sida är lika lång.

Vi har mätt med linjal och konstaterat att en sida är 3,4 cm.

Eftersom en centimeter är 10 millimeter, och det finns 5 sidor, blir omkretsen i millimeter:

$$3,4\cdot 5\cdot 10=\: ?$$

Räkna först

$$3,4\cdot 5 = 3\cdot 5 + 0,4\cdot 5 = 15 + 2 = 17$$

Sedan

$$17\cdot 10 = 170$$

Svar: 170 mm

Har du en fråga du vill ställa om Omkrets? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk