Naturliga tal

Alla människor har olika mycket av saker. Fredrik har två vantar. Johanna har en godispåse med tolv godisar. De tal vi tidigare pratat om kallas av matematiker för naturliga tal.

Det finns tio siffror, kanske är det för att vi har tio fingrar. Med hjälp av dem kan vi skapa hur stora tal som helst. Siffrorna är nämligen olika mycket värda beroende på var i ett tal de står. Man säger att varje siffra har ett platsvärde.

Dela upp tal

För att lättare se hur mycket en siffra är värd kan talet delas upp:

$$5279 = 5000 + 200 + 70 + 9$$

Vi säger att 5 är tusentalet, 2 är hundratalet, 7 är tiotalet och 9 är entalet. Att skriva ett tal på detta vis kallas utvecklad form.

Det tal som kommer efteråt är 5280 och det delar vi upp såhär:

$$5280 = 5000 + 200 + 80 + 0$$

Vi säger att 5 är tusentalet, 2 är hundratalet och 8 är tiotalet. Entalet är noll.

Hur många tal finns det?

Det finns hur många tal som helst. Hur kan vi veta det?

Tänk dig det allra största talet du kan komma på. Sedan tar du detta tal och adderar ett, det vill säga räknar plus ett.

Det nya talet är ännu större än ditt förra. Såhär kan vi hålla på hur länge vi vill. Alltså kan vi alltid skapa större och större tal. Inget tal är störst!

Jämna och udda tal

Talen 0, 2, 4, 6, 8 och så vidare kallar vi jämna tal.
Talen 1, 3, 5, 7, 9 och så vidare kallar vi udda tal.

Den sista siffran i ett tal avgör om hela talet är udda eller jämnt. 238 är jämnt medan 443 är udda, eftersom slutsiffrorna är det.

Har du en fråga du vill ställa om Naturliga tal? Ställ den på Pluggakuten.se!
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla feedback@matteboken.se!