Procentenheter

När vi nu har räknat med förändringar i procent är det viktigt att kunna skilja på begreppen procent och procentenheter, som vi kommer att titta närmare på i det här avsnittet.

En förändring i procent innebär att förändringen motsvaras av en viss andel av utgångsvärdet.

En förändring i procentenheter betyder differensen (skillnaden) mellan två procenttal.


Ett exempel kan göra skillnaden mellan begreppen tydligare

Ett partis valresultat minskar från 25 % till 20 % av väljarnas röster. Hur stor är förändringen i procentenheter? Hur stor är förändringen i procent?

Resultatet sjönk från 25 % till 20 %, vilket ger en minskning med 5 procentenheter eftersom

$$\\skillnaden\;i\;procentenheter = nya\;procentsatsen - gamla\;procentsatsen\\ skillnaden\;i\;procentenheter = 20 - 25 = -5$$

Förändringen mellan de två valresultaten utgjordes alltså av en minskning med 5 procentenheter.

Förändringen i procent får vi genom att räkna ut förändringsfaktorn, vilket vi gjort i tidigare avsnitt:

$$\frac{20}{25} = 0,80$$

Förändringsfaktorn är alltså 0,80. För att få fram den procentuella förändringen räknar vi ut ett minus förändringsfaktorn, eftersom det rör sig om en minskning:

$$1 - 0,8 = 0,2 = 20\% $$

Alternativt skulle vi kunna ta förändringen, det vill säga 5 procentenheter, dividerat med hur många procentenheter vi hade från början:

$$\frac{5}{25} = \frac{1}{5} = 0,2 = 20\%$$

När partiets valresultat minskat från 25 % till 20 % av rösterna, motsvarar detta en procentuell minskning av partiets stöd bland väljarna med 20 %.


Som vi såg i detta räkneexempel är det alltså stor skillnad mellan att säga att ett parti har tappat 20 procent av sitt väljarstöd och att säga att samma parti har tappat 20 procentenheter i väljarstöd. Översatt till partiet i vårt exempel motsvaras 20 % färre röster av en minskning med 5 procentenheter för partiet, vilket var vad vi räknade på ovan. En minskning med 20 procentenheter skulle å andra sidan innebära att partiet bara skulle ha fått 5 % av rösterna i det andra valet och alltså förlorat 80 % av sitt tidigare stöd bland väljarna.

Videolektion

Här går vi igenom skillnader i procent och procentenheter.

Har du en fråga du vill ställa om Procentenheter? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se