Procentenheter

När vi nu har räknat med förändringar i procent är det viktigt att kunna skilja på begreppen procent och procentenheter, som vi kommer att titta närmare på i det här avsnittet.

En förändring i procent innebär att förändringen motsvaras av en viss andel av utgångsvärdet.

En förändring i procentenheter betyder differensen (skillnaden) mellan två procenttal.


Ett exempel kan göra skillnaden mellan begreppen tydligare

Ett partis valresultat minskar från 25 % till 20 % av väljarnas röster. Hur stor är förändringen i procentenheter? Hur stor är förändringen i procent?

Resultatet sjönk från 25 % till 20 %, vilket ger en minskning med 5 procentenheter eftersom

$$\\skillnaden\;i\;procentenheter = nya\;procentsatsen - gamla\;procentsatsen\\ skillnaden\;i\;procentenheter = 20 - 25 = -5$$

Förändringen mellan de två valresultaten utgjordes alltså av en minskning med 5 procentenheter.

Förändringen i procent får vi genom att räkna ut förändringsfaktorn, vilket vi gjort i tidigare avsnitt:

$$\frac{20}{25} = 0,80$$

Förändringsfaktorn är alltså 0,80. För att få fram den procentuella förändringen räknar vi ut ett minus förändringsfaktorn, eftersom det rör sig om en minskning:

$$1 - 0,8 = 0,2 = 20\% $$

Alternativt skulle vi kunna ta förändringen, det vill säga 5 procentenheter, dividerat med hur många procentenheter vi hade från början:

$$\frac{5}{25} = \frac{1}{5} = 0,2 = 20\%$$

När partiets valresultat minskat från 25 % till 20 % av rösterna, motsvarar detta en procentuell minskning av partiets stöd bland väljarna med 20 %.


Som vi såg i detta räkneexempel är det alltså stor skillnad mellan att säga att ett parti har tappat 20 procent av sitt väljarstöd och att säga att samma parti har tappat 20 procentenheter i väljarstöd. Översatt till partiet i vårt exempel motsvaras 20 % färre röster av en minskning med 5 procentenheter för partiet, vilket var vad vi räknade på ovan. En minskning med 20 procentenheter skulle å andra sidan innebära att partiet bara skulle ha fått 5 % av rösterna i det andra valet och alltså förlorat 80 % av sitt tidigare stöd bland väljarna.

Videolektion

Här går vi igenom skillnader i procent och procentenheter.

Har du en fråga du vill ställa om Procentenheter? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se