Potenser och kvadratrötter

I kapitlet om potenser och kvadratrötter lär vi oss vad potenser är och hur vi räknar med dem. Vi lär oss också vad kvadratrötter är och hur vi använder dem.