Uppgift 15

Lasse och Niklas ska lösa följande uppgift:

"Undersök om funktionen \(f(x)=\frac{1}{2x-5}\) antar något största värde då \(x\geq 0\)"

Lasse löser uppgiften så här:

U15 4

Niklas säger att Lasses svar är fel eftersom funktionen kan anta större värden
än \(-\frac{1}{5}\). Till exempel antar funktionen värdet 1 då x = 3

Utred vilket fel Lasse gör i sin lösning och lös den givna uppgiften.

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se