Uppgift 15

Lasse och Niklas ska lösa följande uppgift:

"Undersök om funktionen \(f(x)=\frac{1}{2x-5}\) antar något största värde då \(x\geq 0\)"

Lasse löser uppgiften så här:

U15 4

Niklas säger att Lasses svar är fel eftersom funktionen kan anta större värden
än \(-\frac{1}{5}\). Till exempel antar funktionen värdet 1 då x = 3

Utred vilket fel Lasse gör i sin lösning och lös den givna uppgiften.

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se