Härled kvotregeln

Härled kvotregeln:

$$\begin{align}y(x) & =\frac{f(x)}{g(x)} \\ & \\ y'(x) & =\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{(g(x))^{2}}\end{align}$$

utifrån derivatans definition:

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

Lösningsförslag:

Bilda först de två följande differenser nedan. Differenserna skapas eftersom vi kommer använda oss av dem i vår härledning.

$$\begin{align} \Delta _{h}f(x) & =f(x+h)-f(x)\\ \Delta_{h}g(x)&=g(x+h)-g(x)\end{align}$$

Vi får då följande uttryck för derivatan:

$$\begin{align}f'(x) & =\lim_{h\to 0}\frac{\Delta_{h} f(x)}{h}\\ g'(x) & =\lim_{h \to 0}\frac{\Delta_{h}g(x)}{h}\end{align}$$

$$\begin{align} y'(x) & =\lim_{h\to 0}\frac{y(x+h)-y(x)}{h}\\ & =\lim_{h\to 0}\frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)}-\frac{f(x)}{g(x)}}{h} \\ & =\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)}{hg(x+h)}-\frac{f(x)}{hg(x)}\end{align}$$

Vi kan skriva om ovanstående uttryck för derivatan med hjälp av de definierade differenserna \(\Delta_{h}f(x)\) och \(\Delta_{h}g(x)\).

$$y'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)+\Delta_{h}f(x)}{h(g(x)+\Delta_{h}g(x))}-\frac{f(x)}{hg(x)}$$

Skriv om uttrycket med gemensam nämnare:

$$\begin{align}y'(x)= & \lim_{h\to 0}\frac{f(x)g(x)+\Delta_{h}f(x)g(x)-f(x)g(x)-f(x)\Delta_{h}g(x)}{h((g(x))^{2}+g(x)\Delta_{h}g(x))} \\ = & \lim_{h\to 0} \left( \frac{\Delta_{h}f(x)}{h}g(x)-f(x)\frac{\Delta_{h}g(x)}{h} \right)\cdot \frac{1}{(g(x))^{2}+g(x)\Delta_{h}g(x))}\end{align}$$

Eftersom:

$$ \lim_{h\to 0}\Delta_{h}g(x)=\lim_{h\to 0} g(x+h)-g(x)=g(x+0)-g(x)=0$$

så får vi att den andra faktorn går mot:

$$\frac{1}{(g(x))^{2}} \qquad \text{då h går mot noll}$$

Detta ger slutligen:

$$\begin{align}y'(x) & =\lim_{h\to 0}\left( \frac{\Delta_{h}f(x)}{h}g(x)-f(x)\frac{\Delta_{h}g(x)}{h} \right )\cdot \frac{1}{(g(x))^{2}} \\ & =\left( f'(x)g(x)-f(x)g'(x) \right)\cdot \frac{1}{(g(x))^{2}} \\ & =\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{(g(x))^{2}}\end{align}$$

V.S.V.

Har du en fråga du vill ställa om Härled kvotregeln? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se