Additionssatsen för sinus

 

Additionssatsen för sinus

1. Beräkna \(\cos u\), \(\sin u\), \(\cos v\) och \(\sin v\) exakt.

2. Beräkna \(\sin(u+v)\) exakt.

 

Lösningsförslag:

Först måste vi räkna ut \(a\) och \(b\). Det görs med hjälp av Pythagoras sats:

$$\begin{align} a^2+1^2 & =\left(\sqrt{5}\right)^2 \\ a^2 &=  5-1\\ a & = 2\end{align}$$

$$\begin{align} b^2+1^2 & =\left(\sqrt{10}\right)^2 \\ b^2 &=  10-1\\ b & = 3\end{align}$$

Med hjälp av trigonometriska samband kan vi nu räkna ut \(\cos u\), \(\sin u\), \(\cos v\) och \(\sin v\):

$$\begin{align} & \cos u = \frac{2}{\sqrt{5}}\\ & \sin u = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ & \cos v = \frac{3}{\sqrt{10}} \\ & \sin v = \frac{1}{\sqrt{10}} \end{align}$$

 

2. För att lösa denna uppgift måste vi använda oss av additionsformeln för sinus:

$$\begin{align}\sin(u+v) & = \sin u \cdot \cos v+\cos u \cdot \sin v\\ & = \frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\frac{3}{\sqrt{10}}+\frac{2}{\sqrt{5}}\cdot\frac{1}{\sqrt{10}} \\ & = \frac{3}{\sqrt{50}}+\frac{2}{\sqrt{50}} \\ & = \frac{5}{\sqrt{50}} \\ & = \frac{5}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}} \\ & = \frac{1}{\sqrt{2}}\end{align}$$

Har du en fråga du vill ställa om Additionssatsen för sinus? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se