Tangentens Ekvation

\(A\) är en punkt med koordinaterna \((a,a^2)\) som ligger på kurvan \(y=x^2\). Beräkna tangentens ekvation till kurvan som går igenom punkten \(A\) och punkten \(\left(\frac{1}{2},-2\right)\). Rita upp kurvan \(y=x^2\) och den funna tangenten i ett koordinatsystem.

Lösningsförslag:

Vi letar efter en tangent till funktionen \(y=x^2\) som går igenom punkten \(A=(a,a^2)\) och \(\left(\frac{1}{2},-2\right)\). Eftersom vi har en andragradsfunktion vet vi att tangenten kommer att vara en rät linje, \(y=kx+m\). Vi börjar med att hitta \(k\)-värdet till funktionen, som enklast tas fram genom att derivera \(y=x^2\): 

$$y'=2x$$

Derivatan beskriver lutningen, vilket är just \(k\)-värdet. Vi behöver endast stoppa in \(x\)-värdet i punkten \(A\) i derivatan för att få fram \(k\)-värdet:

$$x=a \implies k=2a$$

För att beräkna värdet på \(a\) kan vi använda oss av formeln för riktningskoefficienten:

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$

Vi använder oss av de två punkterna vi har och stoppar in dem i ekvationen:

$$\begin{align} 2a = & \frac{a^2-(-2)}{a-\frac{1}{2}} \\ 2a = & \frac{a^2+2}{\frac{2a-1}{2}}\\ 2a = & \frac{2(a^2+2)}{2a-1} \\ 2a(2a-1)= & 2(a^2+2) \\ 4a^2-2a = & 2a^2+4 \\ 2a^2-2a-4= & 0 \\ a^2-a-2 = & 0 \end{align}$$

Nu kan vi använda oss av pq-formeln för att lösa ut \(a\):

$$\begin{align}a & =\frac{1}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+2} \\ a & = \frac{1}{2}\pm\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{8}{4}} \\ a & = \frac{1}{2}\pm\sqrt{\frac{9}{4}} \\ a & = \frac{1}{2}\pm\frac{3}{2}\end{align}$$

Vi får alltså två lösningar på \(a\):

$$\begin{align} a_1 & =-1 \\ a_2 & =2\end{align}$$

Att vi får fram två lösningar till \(a\) betyder att det finns två tangenter som skär kurvan \(y=x^2\) och punkten \(\left(\frac{1}{2},2\right)\), det finns alltså två punkter \(A=(a,a^2)\). Dessa är:

$$\begin{align} a_1 & = -1 \implies A_1=(-1,1) \\ a_2 & = 2 \implies A_2=(2,4)\end{align}$$

Tangentens funktion till kurvan som går igenom punkten \(A_1\) och \(A_2\) måste vi nu räkna ut. Vi börjar med den som går igenom \(A_1\). Vi ska hitta \(k\)-värdet och \(m\)-värdet. Vi vet från början av uträkningen att \(k=2a\), vi får:

$$k=2\cdot (-1)=-2$$

Vi stoppar in punkten \(A_1\) och \(k\)-värdet i ekvationen \(y=kx+m\) för att hitta \(m\)-värdet:

$$1=(-2)\cdot(-1)+m \implies m=-1$$

Vi får således att tangentens funktion är: \(y=-2x-1\).

För att hitta tangenten till kurvan i punkten \(A_2\) gör vi på liknande sätt:

$$k=2a \implies k=2\cdot2=4$$

$$y=kx+m \implies 4=4\cdot2+m \implies m=-4$$

Vi får således att den andra tangentens funktion är: \(y=4x-4\).

För att rita in tangenterna och funktionen i ett koordinatsystem är det lättast att göra en värdetabell för funktion \(y=x^2\) och att pricka in dessa punkter, samt punkterna \(A_1\), \(A_2\) och \(\left(\frac{1}{2},2\right)\). Vi börjar med värdetabellen:

x y
-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4

Nu stoppar vi in alla punkter och drar ut linjerna mellan dem. Den blåa linjen är för \(y=x^2\), de gröna är tangenterna.

Tangentens ekvation

Har du en fråga du vill ställa om Tangentens Ekvation? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se