Integraler

Integraler 01

 

1. Bilden ovan visar kurvan \(y=-x^3+x^2+2x\). Bestäm var kurvan skär \(x\)-axeln. Bestäm även arean på det gröna området som avgränsas av kurvan och \(x\)-axeln.

 

 

Integraler 02

 

2. Bilden ovan visar en kurva \(f(x)\), som har den primitiva funktionen \(F(x)=3\cdot \ln(x+1)-x\). Bestäm först kurvan \(f(x)\) och sedan var den kurvan skär \(x\)-axeln. Bestäm även arean på det gröna området som avgränsas av kurvan och \(x\)-axeln.

 

Lösningsförslag:

1.

För att bestämma var kurvan skär \(x\)-axeln sätter vi \(y=0\) och löser den ekvationen:

$$y=-x^3+x^2+2x=0$$

Detta ger:

$$\begin{align}-x^3+x^2+2x & = 0 \\ -x(x^2-x-2) & = 0\end{align}$$

Här får vi fallindela och lösa två ekvationer:

Fall 1:

$$-x=0 \implies x=0$$

Här får vi första lösningen på var kurvan skär \(x\)-axeln, nämligen \(x_1=0\).

Fall 2:

$$x^2-x-2=0$$

Här använder vi pq-formeln:

$$\begin{align}x & =\frac{1}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+2} \\ x & = \frac{1}{2}\pm\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{8}{4}} \\ x & = \frac{1}{2}\pm\sqrt{\frac{9}{4}} \\ x & = \frac{1}{2}\pm\frac{3}{2}\end{align}$$

$$\begin{align} x_2 & = 2\\ x_3 & = -1\end{align}$$

Vi har alltså hittat tre punkter då kurvan skär \(x\)-axeln, vilka är \(x_1=0\), \(x_2=2\) och \(x_3=-1\).

Nu ska vi räkna ut den grönfärgade arean. Arean beräknas med hjälp av integraler:

$$\begin{align} A & =\int_{0}^{2} -x^3+x^2+2x \\ & = \left[ -\frac{x^4}{4}+\frac{x^3}{3}+x^2\right]_{0}^{2} \\ & = \left( -\frac{2^4}{4}+\frac{2^3}{3}+2^2 \right)- \left(-\frac{0^4}{4}+\frac{0^3}{3}+0^2 \right) \\ & = \frac{8}{3}\end{align}$$

Det gröna området har alltså \( \frac{8}{3} \) area enheter.

 


2.

För att bestämma kurvan måste vi först derivera den primitiva funktionen \(F(x)\):

$$\begin{align} F(x) & = 3\cdot \ln(x+1)-x \\ F'(x) & = f(x) = \frac{3}{x+1}-1\end{align}$$

Vi ska nu hitta var kurvan skär \(x\)-axeln. För att göra det sätter vi \(f(x)=0\):

$$\begin{align} \frac{3}{x+1}-1 & = 0 \\ \frac{3}{x+1} & = 1 \\ 3 & = x+1 \\ x & = 2 \end{align}$$

Arean beräknas med hjälp av integraler:

$$\begin{align} A & = \int_{0}^{2} f(x) \, dx \\ & = F(2)-F(0) \\ & = ( 3\cdot \ln(2+1)-2 ) - ( 3\cdot \ln(0+1)-0 ) \\ & = 3\cdot \ln(3)-2 \end{align}$$

Det gröna området har alltså \( 3\cdot\ln(3)-2 \) area enheter.

Har du en fråga du vill ställa om Integraler? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se